Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Rzeszowie, dotyczący sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim w III kwartale 2014 r.

Celem opracowania jest zaprezentowanie sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim w odniesieniu do następujących zagadnień:

  • Ogólna prezentacja województwa.
  • Rozwojowe sektory i kluczowe dla nich firmy.
  • Sytuacja bieżąca przedsiębiorstw oraz ich oczekiwania na najbliższy kwartał.
  • Rynek pracy województwa.
  • Rzeszowski rynek nieruchomości.

Dane uwzględnione w analizie pochodzą z ogólnodostępnych publikacji statystycznych, a także z własnych badań ankietowych przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, tj.:

  • Szybki monitoring – badanie kwartalne dla przedsiębiorców – ostatnie przeprowadzone we wrześniu 2014.
  • Ankieta roczna dla przedsiębiorców – badania z kwietnia 2014.
  • Roczne badanie rynku pracy przeprowadzane pośród bezrobotnych w Urzędach Pracy w kwietniu i maju 2014.
  • Dane ankietowe dotyczące nieruchomości – ostatnie przeprowadzone we wrześniu 2014.
 
Źródło: Sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w III kwartale 2014 z elementami prognozy na IV kwartał, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Wydział Statystyczno – Dewizowy, Rzeszów 2014.