Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy publikację przygotowaną przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie pn. "Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009-2013"

 

Opracowanie jest kontynuacją kompleksowego spojrzenia na procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w województwie podkarpackim od momentu jego powstania do roku 2013. Autorzy publikacji dokonali analizy zmian jakie zaszły w latach 2009-2013 zarówno w gospodarce, jak i sytuacji społecznej Podkarpacia.

Charakterystyka analizowanej sytuacji województwa podkarpackiego została zaprezentowana na tle Polski i pozostałych województw. W publikacji przedstawiono również analizę przestrzennego zróżnicowania poziomie rozwoju województwa oraz charakterystykę wykorzystanych funduszy europejskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

 

 

Link do strony Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, na której zostało opublikowane opracowanie pn. "Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009-2013":

http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania