Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowania pt. „Podstawowe dane o rolnictwie w województwie podkarpackim w 2014 r.” , „Gospodarstwa rolne w województwie podkarpackim w 2013 r. na tle innych województw” oraz „Zwierzęta gospodarskie w województwie podkarpackim w 2014 r.”


Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pt. „Podstawowe dane o rolnictwie w województwie podkarpackim w 2014 r.", „Gospodarstwa rolne w województwie podkarpackim w 2013 r. na tle innych województw" oraz „Zwierzęta gospodarskie w województwie podkarpackim w 2014 r."

W pierwszym z wymienionych opracowań (zeszyt nr 3) zawarto informacje m.in. na temat  cen oraz powierzchni gruntów ornych, skupu produktów rolnych, zwierząt, a także zużycia nawozów mineralnych. W kolejnym opracowaniu  (zeszyt nr 4) przedstawiono dane dotyczące m.in. liczby gospodarstw rolnych w podkarpackim w podziale na grupy obszarowe. Natomiast trzecie opracowanie (zeszyt nr 5) dotyczy pogłowia zwierząt gospodarskich takich jak bydło, owce czy drób kurzy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi opracowaniami


Opracowania dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - link