Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Rzeszowie, dotyczący sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim w III kwartale 2015 r.


Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.

W opracowaniu zostały ujęte następujące zagadnienia:
• Ogólna prezentacja województwa (w liczbach).
• Przedsiębiorcy na rynku województwa
• Sytuacja bieżąca przedsiębiorstw oraz ich oczekiwania na najbliższy kwartał.
• Rynek mieszkaniowy województwa.

Dane uwzględnione w analizie pochodzą z ogólnodostępnych publikacji statystycznych,
a także z własnych badań ankietowych przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, tj.:
• Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorców prowadzona jest przede wszystkim na podstawie kwartalnych ankiet „Szybkiego monitoringu" przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski. W ankiecie za III kwartał 2015 roku uczestniczyły 144 podmioty.
• Analiza została przeprowadzona na danych zbiorczych, dla wszystkich ankietowanych przedsiębiorców, a dodatkowo wybrane zagadnienia zostały przedstawione w podziale firm w oparciu o kryteria zatrudnienia oraz obrotu.
• Badania rynku mieszkaniowego dla Rzeszowa oparte są o dane pozyskane od pośredników i developerów a także przy pomocy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zapraszamy do zapoznania sie z rapotem.

 

 żródło: Sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w III kwartale 2015 z elementami prognozy na IV kwartał 2015, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Wydział Statystyczno – Dewizowy, Rzeszów 2015.