Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowanie pt "Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne”


Prezentujemy opracowanie pt. "Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

W opracowaniu zawarto analizę wskaźników obrazujących inteligentne specjalizacje regionalne do których zalicza się lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka i telekomunikacja, oraz potencjalną inteligentną specjalizację regionalną – sektor motoryzacyjny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem 

Załączniki:
Pobierz plik (Specjalizacje 2016.pdf)Specjalizacje 2016.pdf[ ]3499 kB