Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2016 r.


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc kwiecień 2016 r.

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje obrazujące sytuację społeczno – gospodarczą powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. takich obszarów jak rynek pracy, budownictwo, turystyka, bezpieczeństwo, infrastruktura, fundusze unijne, a także przedstawia narzędzie informatyczne Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego „Monitoruj Podkarpackie” - nieodzowne do monitorowania procesów społeczno -gospodarczych zachodzących w regionie.

Wszystkie zawarte w publikacji informacje zostały przedstawione w bardzo atrakcyjny sposób - za pomocą licznych map i kartogramów, przez co komunikat charakteryzuje się bogatą szatą graficzną.

Opracowanie zostało przygotowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie - Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych.

 Serdecznie zapraszamy do lektury! - link