Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Zaproszenie do składania propozycji wspólnego przygotowania projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza zaproszenie do składania propozycji wspólnego przygotowania projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Celem zaproszenia jest wyłonienie najciekawszych pomysłów i inicjatyw o charakterze ponadnarodowym, które mogą być realizowane jako projekty partnerskie, wspólnie z Województwem Podkarpackim.

Przedstawione propozycje powinny być dojrzałe i przemyślane, tak aby w krótkim okresie było możliwe opracowanie szczegółowych założeń projektów. Poszukujemy projektów, które będą oddziaływały transgranicznie, w szczególności propozycji dla których pomysłodawca prowadzi lub nawiązał współpracę z podmiotem, który byłby odpowiedzialny za realizację projektu na terenie Ukrainy lub Białorusi. Regiony objęte wsparciem programu oznaczono na mapce kolorem zielonym.

 

map.jpg

Możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości do 2,5 mln euro przy maksymalnej intensywności 90 % kosztów kwalifikowalnych. W przypadku celu tematycznego Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3), przewidziano również możliwość realizacji małych projektów - poziom dofinansowania od 20 tys. do 60 tys. euro.

Do dzielenia się swoimi propozycjami zapraszamy m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucje kultury itp. Istotą projektów jest ich wspólna realizacja z partnerami z Ukrainy i/lub Białorusi, dlatego dotychczasowa współpraca partnerska jest niezwykle istotna. Cele tematyczne programu znajdują się w zał. nr 1.

Propozycję można zgłaszać na załączonym formularzu (zał. nr 2), wyłącznie droga elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 października br.

UWAGA:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko i wyłącznie z autorami wybranych inicjatyw.
  • Zgłoszone pomysły i inicjatywy mogą zostać wykorzystane przez UMWP w przyszłości
    w przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania projektu z innych środków.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, znajdują się na stronie: http://pl-by-ua.eu/pl

Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 1.docx)zał. nr 1.docx[ ]20 kB
Pobierz plik (zał. nr 2.docx)zał. nr 2.docx[ ]13 kB