Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Prezentujemy opracowanie „Studenci podkarpackich uczelni – analiza przestrzennego oddziaływania”

Prezentujemy Państwu opracowanie powstałe na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Studenci podkarpackich uczelni – analiza przestrzennego oddziaływania”. Badaniem objęte zostały wszystkie uczelnie wyższe, które oficjalnie funkcjonują na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach powyższego badania  w głównej mierze wykorzystano dane zebrane ze szkół wyższych działających w województwie podkarpackim, ale również w małopolskim i śląskim. Analizy zostały przeprowadzone również w oparciu o inne dostępne źródła danych, do których zaliczyć można dane statystyczne na temat czynników demograficznych, ekonomicznych i społecznych oraz analizy i opracowania dotyczące szkolnictwa wyższego. Uwzględnione zostały między innymi rankingi szkół wyższych oraz informacje dotyczące losów zawodowych absolwentów.

Prace miały na celu dokonanie oceny przestrzennego oddziaływania placówek funkcjonujących w województwie podkarpackim oraz ich potencjału, by możliwe było wskazanie czynników je determinujących.

Przeprowadzone analizy wskazały na to, że dominujące znaczenie w systemie szkolnictwa wyższego w województwie mają dwie uczelnie publiczne, które mają pełne prawa uniwersyteckie. Są to Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Te uczelnie kształcą studentów pochodzących ze wszystkich województw Polski, a także innych krajów. Pod względem umiędzynarodowienia działalności najlepsze wyniki wykazuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której studiuje większość wszystkich studentów zagranicznych odnotowanych w województwie.

Po więcej informacji na temat podkarpackiego szkolnictwa wyższego zapraszamy do raportu znajdujacego sie w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link

 

logoue