Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc luty 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, PROW na lata 2014 – 2020, a także  informacje dotyczące przyznanych nagród pieniężnych i stypendiów za wybitne osiągniecia artystyczne i naukowe w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w 2016 r.

Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".