Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc marzec 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, poradnictwa pracy i wybranych form aktywizacji zawodowej, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. Obecny numer został wzbogacony o dane dotyczące  zdarzeń zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".