Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności (2016) 2 127 tys. os. -
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,5 rośnie
szara kropka
Saldo migracji międzywoj.
i zagr. na 10 tyś ludności (2014)
- 10,57 rosnie negatywnie
szara kropka
Współczynnik urbanizacji (2016) 41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2016) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB na 1 mieszkańca
w cenach bieżących (2014)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R w PKB (2014) 1,38 % rośnie
szara kropka

Podm. gosp. narod. w rejestrze REGON na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (2016)
3555,89 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2016)

226,1 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Zaproszenie na konferencję "Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim – kierunki rozwoju."

W imieniu Samorządu Województwa mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim – kierunki rozwoju. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Innowacyjność i zastosowanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach są jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność gospodarki. Dobra znajomość tego sektora gospodarki i czynników, które decydują o jego pozytywnej koniunkturze ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania oraz prowadzenia polityki rozwoju.

W organizowanym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk, w szczególności: rządowego, naukowego, społecznego, biznesowego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w tym przedstawiciele regionalnych instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem
i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w Rzeszowie w Grand Hotel Boutique, ul. Dymnickiego 1a.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 grudnia br. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osobą do kontaktu jest Pan Marek Fietko – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego tel. 17 747 63 39. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy