Podkarpackie ROT

Podkarpackie

Strona głównaAktualnościStrona samorząduMapa stronyPrzydatne linkiKontakt

Aktualności Komunikat
dla powiatów

Regionalne
Obserwatorium Terytorialne

Dokumenty programowe Opracowania własne ROT

Inne opracowania

Aktualności

kom1 Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dokumenty strategiczne Opracowania ROT Analizy

Aktualności

Dane o regionie

Stan ludności
(w I półroczu 2017 r.)
2 127 687
maleje
szara kropka

Przyrost naturalny
na 1000 ludności (2016)

0,54 maleje
szara kropka
Saldo migracji
wewnętrznych
i zagranicznych
na 1000 ludności (2016)
- 0,8 strzalka maleje pozytywnie 
szara kropka
Współczynnik urbanizacji
(2016)
41,18% maleje
szara kropka
Stopa bezrobocia (2017) 11,60 % strzalka maleje pozytywnie
szara kropka

PKB w cenach bieżących
(2015)

31 642 zł rośnie
szara kropka
Udział nakładów na B+R
w PKB (2014)
1,38 % rośnie
szara kropka

Podmioty gospodarki
narodowej wpisane 
do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności (2016)

788 j. rośnie
szara kropka
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w sektorze
przedsiębiorstw (2017)
3 750,01 zł
rośnie
szara kropka
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
w tys. osób (2017)

235,8 rośnie

Powyżej zamieszczono dane w ujęciu rocznym dla najbardziej aktualnego roku, dla którego GUS publikuje zestawienia. Strzałki oznaczają zmianę sytuacji w stosunku do roku n-3, gdzie n oznacza ostatni rok, za który dostępne są dane.

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło PCG Polska Sp. z o.o. (PCG) wykonanie badań dotyczących usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych.

 

Celem tych analiz jest

  • rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w samorządach lokalnych
  • identyfikacja barier w odniesieniu do korzystania z usług wsparcia
  • charakterystyka potrzeb doradczo-szkoleniowych w samorządach.

Badanie jest częścią analiz prowadzonych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Szczegółowe informacje dotyczące badania oraz projektu CWD znajdują się w piśmie polecającym, które zostało rozesłane w dn. 30.01.2018 r. wraz z ankietami do urzędów gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich.

Jeśli jesteście Państwo pracownikami jednostki samorządu terytorialnego, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów poprzez wypełnienie ankiety internetowej:

Ankieta dla decydentów JST - gminy: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-gminy

Ankieta dla decydentów JST - powiaty: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-powiaty

Ankieta dla decydentów JST - województwa: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-woj

Ankieta dla pracowników JST (kontekstowa): https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst

Kwestionariusze ankiet dla decydentów JST (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) zostały rozesłane bezpośrednio do adresatów.

Równolegle prowadzone jest badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi doradztwa dla JST.

Ankieta dla podmiotów świadczących usługi doradztwa dla JST: https://www.survio.com/survey/d/doradztwo-dla-jst2

Badanie jest prowadzone tylko do dnia 28 lutego. Wypełnienie ankiety online zajmie Państwu około 15 minut. Wszelkie informacje zdobyte w badaniu traktowane są jako poufne.


Kontakt do Zespołu badawczego PCG Polska:
Zespół badawczy PCG Polska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 42 2908 230

Kontakt do pracownika Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnego za badanie:
Małgorzata Lublińska
Departament Strategii Rozwoju
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 273 80 03