Zapraszamy na konferencję pn. Rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań, organizowaną przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem konferencji jest prezentacja przeprowadzonych w tym roku badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Tegoroczne badania podejmowały głównie problematykę dotyczącą sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego, w szczególności PKB, obszarów wiejskich i pomocy społecznej.

W związku z powyższym organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w tym do przedstawicieli regionalnych instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie. Ważność prezentowanych zagadnień skłania także do zaproszenia na konferencję przedstawicieli środowiska biznesowego oraz jednostek B+R.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie w Hotelu Classic, ul. Armii Krajowej nr 32, 35-327 Rzeszów.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 grudnia br.Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce KONFERENCJA 2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Piech – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego tel. 17 747 63 13.

 

Wiecej informacji znajduje sie w zakładce KONFERENCJA 2018

 

 LOGOUE nowe