Dziewiąty numer Zeszytów ROT zawiera charakterystykę najistotniejszych zagadnień wpływających na kształtowanie się rynku pracy w województwie podkarpackim. Publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego , a także na podstawie danych uzyskanych z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za czerwiec 2018 r.

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc czerwiec 2018 r.

Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za maj 2018 r.”

Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc maj 2018 r.

 Prezentujemy Państwu opracowanie pn. „Informacja o sytuacji społeczno – gospodarczej wybranych miast – regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za kwiecień 2018 r.”