W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju”, organizowaną przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Prezentujemy Państwu szósty numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc wrzesień 2016 r. Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".


Prezentujemy Państwu piąty numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc sierpień 2016 r. Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza zaproszenie do składania propozycji wspólnego przygotowania projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020


Prezentujemy Państwu 
czwarty numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego”. za miesiąc lipiec 2016 r. Zapraszamy do zakładki"Komunikat dla powiatów".


Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt."Obszary najbardziej zagrożone  trwałą marginalizacją  w województwie podkarpackim"