W związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji zaplanowano cykl trzech warsztatów, poświęconych wypracowaniu koncepcji badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz prezentacji raportu metodologicznego i końcowych z niniejszego badania. W warsztatach uczestniczyć będą pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - lider projektu, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz oraz pracownicy Obserwatorium Terytorialnym Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego – partnerzy projektu. Do udziału w warsztatach zaproszeni będą także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Na aktualnym etapie realizacji projektu odbyły się dwie edycje warsztatów, w ramach których przygotowana została koncepcja badania oraz kryteria oceny ofert oraz zaprezentowano przez Wykonawcę badania - firmę Market Research World z Gliwic, wstępny raport metodologiczny. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ostatni cykl warsztatów poświęcony zostanie prezentacji wyników z przeprowadzonego badania i planowany jest do realizacji na przełomie września/października br.