Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Doktor Wiktor Szydarowski przemawiający podczas otwarcia seminarium ESPON pn. No net land take trajectories: policies and practicies across Europe w Mons, Belgia.

 

W dniach 5-6 czerwca 2024 r. odbyło się seminarium ESPON pn. No net land take trajectories: policies and practicies across Europe w Mons, Belgia.

W pierwszym dniu seminarium zaprezentowany został raport ESPON pn. No net land take trajectories: policies and practices across Europe.

Przedstawione zostały doświadczenia z różnych poziomów geograficznych, począwszy od prezentacji propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ustawy o monitorowaniu gleby, wymagającej od państw członkowskich monitorowania stanu gleby i zajmowania gruntów. Jednym z długoterminowych celów określonych w Strategii Glebowej jest osiągnięcie przez kontynent braku zajmowania gruntów netto do 2050 roku. Prelegenci ze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego przedstawili w jaki sposób cel ten jest realizowany w ich kraju oraz co władze regionalne i lokalne mogą zrobić, aby pomóc w osiągnięciu tego celu.

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyły się warsztaty na temat działań ESPON. W warsztacie poświęconym obszarom funkcjonalnym w regionie alpejskim, atlantyckim i karpackim udział wzięła m.in. delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Moderatorem przedmiotowego warsztatu był Tobias Chilla z Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze. Mając na uwadze uruchomie przez ESPON ukierunkowanych projektów analitycznych zaprezentowane zostały następujące analizy ukierunkowane ESPON:

  1. AtlanticMRS – Kierunki rozwoju makroregionu atlantyckiego przez Elise Wattrelot – CPMR,
  2. KARPAT - Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu Karpat przez Pawła Hayn – Województwo Podkarpackie,
  3. InTerAlp – Terytoria przejściowe w regionie alpejskim przez Dominika Bertram z Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze.

W przedostatniej sesji przedstawiono 9 raport dotyczący spójności oraz debatowano na temat przyszłości polityki spójności. Rozmawiano również o przyszłości Interreg i roli Programu Współpracy ESPON oraz o planach węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ostatnim aspektem przedstawionym w wydarzeniu było zaproszenie na seminarium ESPON w dniach 6-7 listopada 2024 r. do Budapesztu, Węgry.