Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Logo Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta

Aktualności

Prezentujemy Państwu raport pn. „Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań” przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przez firmę Openfield Sp. z o.o.

Badanie realizowane było w okresie od czerwca do września 2022 r.

Głównym celem badania była ocena potencjału, jakości oferowanych usług i możliwości dalszego rozwoju instytucji kultury, działających na terenie województwa podkarpackiego w kontekście nowych wyzwań.

Do realizacji badania wykorzystano szereg metod/ technik badawczych, do których należą: analiza desk research, analiza statystyczna, metoda kartograficzna, CAWI, CATI, wywiady IDI/TDI, wywiady FGI, studium przypadku, benchmarking czy panel ekspertów.

W ramach badania analizie poddano instytucje działające na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem publicznego i prywatnego sektora kultury. Badaniem objęto również jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, jako zarządzające samorządowymi instytucjami kultury, przedstawicieli powołanych do kierowania/ reprezentowania różnych form instytucji kultury oraz przedstawicieli publicznego i prywatnego sektora instytucji kultury, szkół i uczelni wyższych, a także organizacji pozarządowych.

Efektem końcowym opracowanego raportu jest zestaw wniosków i rekomendacji, które nakreślają kierunki rozwoju podkarpackich instytucji kultury w oparciu o zdiagnozowane problemy i wyzwania. Wnioski i rekomendacje wynikające z badania zostały przyporządkowane do konkretnych adresatów tj. instytucji kultury z województwa podkarpackiego oraz ich organizatorów oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dostępnym w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.