opracowanie własne:

W sieci dróg lokalnych o nawierzchni twardej, na terenie województwa podkarpackiego, w 2021 r. znajdowało się 6536,2 km dróg powiatowych oraz 8540,7 km dróg gminnych. W odniesieniu do 2019 r. długość dróg powiatowych wzrosła o 54,1 km (o 0,8%), natomiast dróg gminnych o twardej nawierzchni przybyło, w porównaniu z 2019 r., 367,5 km (wzrost o 4,5%).

Łączna gęstość dróg powiatowych oraz gminnych w 2021 r. na Podkarpaciu wynosiła 84,5 km na 100 km2 (w Polsce 85,3 km). Pod względem nasycenia drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi, województwo podkarpackie znajdowało się na 9. miejscu w kraju. W 2019 r. wskaźnik wynosił odpowiednio 82,1 km i 82,6 km na 100 km2.

Zdecydowanie najwyższą gęstością dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej w województwie podkarpackim, charakteryzowały się miasta na prawach powiatu, a także powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski oraz łańcucki. Najsłabsze zagęszczenie wystąpiło w powiatach bieszczadzkim (21,7 km na 100 km2) i leskim (28,8 km na 100 km2). Na przestrzeni lat 2019-2021 widoczny był systematyczny wzrost wskaźnika – największy w powiecie rzeszowskim (o 15,6 km na 100 km2) i w Rzeszowie (o 12 km na 100 km2). W tzrech powiatach, w porównaniu z 2019 r., zmniejszyła się długość dróg lokalnych o nawierzchni twardej (powiat dębicki, tarnobrzeski i Miasto Krosno).

Mapa. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 według powiatów województwa podkarpackiego w 2019 r.

Na 100 km2 Od 200,1 do 342,6 Miasto Rzeszów, Przemyśl, Krosno, od 150,1 do 200,0 Miasto Tarnobrzeg, Powiat dębicki, od 100,1 do 150,0 Powiat tarnobrzeski, mielecki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, od 50,1 do 100,0 Powiat stalowowolski, kolbuszowski niżański, leżajski, jarosławski, przemyski, brzozowski, krośnieński, od 19,9 do 50,0 Powiat lubaczowski, sanocki, leski, bieszczadzki. Polska 82,6, Podkarpackie 82,1

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.228.

 

Uzupełnieniem dróg o nawierzchni twardej są drogi o nawierzchni gruntowej. W przypadku dróg gminnych w województwie podkarpackim w 2021 r. ich długość wynosiła 3743,9 km (w 2019 r. 3816,4  km). Największą długość dróg gminnych o nawierzchni gruntowej odnotowano w powiatach rzeszowskim (588,5 km) i bieszczadzkim (561,3 km), najmniejszą natomiast w powiecie leskim i w Krośnie (odpowiednio 7,7 km i 7,8 km).

Wśród dróg powiatowych długość dróg o nawierzchni gruntowej wynosiła 200,4 km (w 2019 r. 216,3  km). Największą ich długością charakteryzowały się powiaty przemyski (47,0 km) i jarosławski (20,1 km), a najmniejszą powiat łańcucki (0,4 km) i krośnieński (0,6 km). W Rzeszowie i Tarnobrzegu drogi tego typu nie występowały.