(opracowano na podstawie:

- Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, GUS, Rzeszów 2020).

W sieci dróg lokalnych o nawierzchni twardej, na terenie województwa podkarpackiego, w 2019 r. znajdowało się 6482,1 km dróg powiatowych oraz 8173,2 km dróg gminnych. W odniesieniu do 2016 r. długość dróg powiatowych wzrosła o 41,0 km (o 0,6%), natomiast dróg gminnych o twardej nawierzchni przybyło, w porównaniu z 2016 r., 511,4 km (wzrost o 6,7%).

Łączna gęstość dróg powiatowych oraz gminnych w 2019 r. na Podkarpaciu wynosiła 82,1 km na 100 km2 (w Polsce 82,6 km). Pod względem nasycenia drogami powiatowymi oraz drogami gminnymi, województwo podkarpackie znajdowało się na 9. miejscu w kraju. W 2016 r. wskaźnik wynosił odpowiednio 79,0 km i 78,7 km na 100 km2.

Zdecydowanie najwyższą gęstością dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej w województwie podkarpackim, charakteryzowały się miasta na prawach powiatu, a także powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski oraz łańcucki. Najsłabsze zagęszczenie wystąpiło w powiatach bieszczadzkim (19,9 km na 100 km2) i leskim (27,4 km na 100 km2). Na przestrzeni lat 2016-2019 widoczny był systematyczny wzrost wskaźnika – największy w powiecie dębickim (o 18,3 km na 100 km2) i w Krośnie (o 15,8 km na 100 km2). W czterech powiatach, w porównaniu z 2016 r., zmniejszyła się długość dróg lokalnych o nawierzchni twardej (powiat bieszczadzki, sanocki, Rzeszów i powiat krośnieński).

Mapa. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 według powiatów województwa podkarpackiego w 2019 r.

Na 100 km2 Od 200,1 do 342,6 Miasto Rzeszów, Przemyśl, Krosno, od 150,1 do 200,0 Miasto Tarnobrzeg, Powiat dębicki, od 100,1 do 150,0 Powiat tarnobrzeski, mielecki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, od 50,1 do 100,0 Powiat stalowowolski, kolbuszowski niżański, leżajski, jarosławski, przemyski, brzozowski, krośnieński, od 19,9 do 50,0 Powiat lubaczowski, sanocki, leski, bieszczadzki. Polska 82,6, Podkarpackie 82,1

Źródło: Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019, Rzeszów 2020, s.228.

 

Uzupełnieniem dróg o nawierzchni twardej są drogi o nawierzchni gruntowej. W przypadku dróg gminnych w województwie podkarpackim w 2019 r. ich długość wynosiła 3816,4 km (w 2016 r. 4119,9 km). Największą długość dróg gminnych o nawierzchni gruntowej odnotowano w powiatach bieszczadzkim (572,5 km) i rzeszowskim (530,5 km), najmniejszą natomiast w Krośnie i Tarnobrzegu (odpowiednio 7,8 km i 8,1 km).

Wśród dróg powiatowych długość dróg o nawierzchni gruntowej wynosiła 216,3 km (w 2016 r. 260,0 km). Największą ich długością charakteryzowały się powiaty przemyski (47,0 km) i rzeszowski (21,1 km), a najmniejszą powiat łańcucki (0,4 km) i ropczycko-sędziszowski (0,8 km). W Rzeszowie i Tarnobrzegu drogi tego typu nie występowały.