Celem opracowania jest zaprezentowanie sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim w odniesieniu do następujących zagadnień:

  • Ogólna prezentacja województwa.
  • Rozwojowe sektory i kluczowe dla nich firmy.
  • Sytuacja bieżąca przedsiębiorstw oraz ich oczekiwania na najbliższy kwartał.
  • Rynek pracy województwa.
  • Rzeszowski rynek nieruchomości.

Dane uwzględnione w analizie pochodzą z ogólnodostępnych publikacji statystycznych, a także z własnych badań ankietowych przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, tj.:

  • Szybki monitoring – badanie kwartalne dla przedsiębiorców – ostatnie przeprowadzone we wrześniu 2014.
  • Ankieta roczna dla przedsiębiorców – badania z kwietnia 2014.
  • Roczne badanie rynku pracy przeprowadzane pośród bezrobotnych w Urzędach Pracy w kwietniu i maju 2014.
  • Dane ankietowe dotyczące nieruchomości – ostatnie przeprowadzone we wrześniu 2014.
 
Źródło: Sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w III kwartale 2014 z elementami prognozy na IV kwartał, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Wydział Statystyczno – Dewizowy, Rzeszów 2014.