W dniach 1-2 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie warsztatowe Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym, w którym uczestniczyły również instytucje współpracujące w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji z zakresu statystyki publicznej oraz danych, które docelowo mogą zostać do niej włączone. Zostało one zorganizowane przezRegionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Zachodniopomorskiego.

Spotkanie obejmowało obszary tematyczne zidentyfikowane na podstawie wcześniejszych wspólnych prac ROT-ów i KOT oraz stojących przed nimi wyzwań w zakresie monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju:

  1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie danych Izby Skarbowej dla potrzeb analiz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.
  2. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla potrzeb analiz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.
  3. Określenie powiązań funkcjonalnych dla pogranicza polskich województw w celu wsparcia polityki regionalnej.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. W ramach każdej sesji zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac w danym obszarze tematycznym, ponadto przygotowano propozycje metodologiczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych oraz wnioski dla ich praktycznego wykorzystania. Warsztaty obfitowały w aktywną dyskusją nad każdym obszarem tematycznym oraz nad przygotowanymi wnioskami i propozycji. Zaangażowanie uczestników w prace oraz wysoka merytoryczność spotkania możliwe były dzięki bardzo dobrej organizacji warsztatów oraz wysokiej frekwencji zaproszonych przedstawicieli ROT-ów, KOT i instytucji z nimi współpracujących.