W dniach 15-16 grudnia 2014 r. w Gdańsku odbyło się seminarium dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Seminarium zostało zrealizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego pn. System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 8.1.2. POKL.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z większości województw, przedstawiciele Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz zaproszeni eksperci. Tematem przewodnim pierwszego dnia spotkania były miejskie obszary funkcjonalne, natomiast drugi dzień seminarium upłynął na wymianie doświadczeń i informacji nt. realizowanych projektów.