W dniach 1-2 czerwca 2015 r. w Szczecinie odbyła się Konferencja roczna Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ROT – ów z województw, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucji współpracujących z Zachodniopomorskim ROT, w tym Urzędu Statystycznego.

Tematem sesji plenarnej było zagadnienie: jak angażować politykę regionalną w proces zarządzania rozwojem kraju? Podczas tej sesji zaprezentowano Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz wyniki diagnozy – Analiza jakościowa kierunków i dynamiki rozwoju polskich województw. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawił rolę Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych wobec wyzwań decentralizacji i dekoncentracji rozwoju kraju.

W sesji tematycznej: Regionalne Obserwatoria Terytorialne na rozdrożach strategii rozwoju i strategii innowacji, zaprezentowano tworzenie RIS 3 wobec procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto przedstawiciel Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu omówił „Łańcuchy wartości i potencjał gospodarczy regionu w kontekście powiązań funkcjonalnych i polityki regionalnej”, natomiast przedstawiciel Śląskiego ROT  - „Powiązania funkcjonalne”.

W kolejnej sesji tematycznej: Finansowanie innowacji na poziomie regionalnym,  przedstawiono ,,Dynamikę i klimat środowisk klastrowych w Polsce i na Pomorzu Zachodnim – kontekst dla finansowania sfery B + R oraz współpracy władz krajowych i regionalnych”, oraz „Finansowanie innowacji w koncepcji rozwoju województwa zachodniopomorskiego”.

Przedmiotem ostatniej sesji tematycznej był ,,Monitoring innowacyjności – między możliwościami a wyzwaniami”.

Ponadto konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz dokonania uzgodnień.