26 czerwca 2015 r. na zakończenie realizacji projektu 5.2.1. PO KL ,,Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego” odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna.

Na wstępie konferencji pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego przedstawili informacje dotyczące miejsca i roli ROT-u w systemie planowania regionalnego, a przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - Krajowego Obserwatorium Terytorialnego - współpracę KOT-a z ROT-ami i jej perspektywy.

Następnie zaprezentowano efekty realizacji projektu ,,Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego”. W dalszej części omówiono przykładowe badania zrealizowane przez ROT, a mianowicie potencjał rozwoju gospodarczego w województwie w kontekście MŚP na podstawie ekspertyzy ,,Działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim”, oraz problemy demograficzne województwa podkarpackiego na podstawie ekspertyzy „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczna sferę życia mieszkańców województwa podkarpackiego”.

Zaprezentowano również narzędzie informatyczne utworzone przez ROT -  „Monitoruj Podkarpackie” jako źródło wiedzy o procesach rozwoju oraz zasoby informacyjne systemu STRATEG – utworzonego przez Główny Urząd Statystyczny, jego funkcjonalności i możliwości wykorzystania.

Przedstawiono ponadto wybrane aspekty analizy ubóstwa i wykluczenia społecznego prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski, oraz metody badania warunków i jakości życia w województwie podkarpackim, prowadzone przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym, w tym instytucji i jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizowanym projekcie.

 

DSC 0874

 

DSC 0864

 

DSC 0872

 

DSC 0885

 

DSC 0887

 

DSC 0890

 

DSC 0893

 

DSC 0889

 

DSC 0904