Opracowanie pt. "Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014" jest trzecim z kolei raportem realizowanym w ramach współpracy Podkarpackiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.

Niniejszy przegląd przedstawia zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na tle kraju w 2014 r. oraz w odniesieniu do lat poprzednich. Przedstawione dane można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest kategoria społeczeństwa lub kapitału ludzkiego, która obejmuje kwestie związane z ludnością (demograficzne), rynkiem pracy, edukacją, aktywnością społeczną i bezpieczeństwem publicznym. Druga obejmuje gospodarkę i finanse (przedsiębiorczość, innowacyjność, przemysł i rolnictwo), trzecia – infrastrukturę (transport, kanalizacja, sytuacja mieszkaniowa) i środowisko. Ponadto przedstawione zostały informacje dotyczące innych dziedzin m. in. kultury, turystyki i sportu.

Opracowanie dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link