Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Ludność Polski, a ludność innych krajów" dotyczące Ludności, a także ruchu naturalnego w Polsce w 2013 r. na tle wybranych krajów. Natomiast drugie opracowanie pt. „Ludność oraz ruch naturalny w województwie podkarpackim w 2014 roku na tle innych województw" dotyczy stanu, struktury oraz ruchu naturalnego ludności województwa podkarpackiego w 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi opracowaniami

Opracowania dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - link