Przedstawiamy kolejne opracowania przygotowane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pt. „Podstawowe dane o rolnictwie w województwie podkarpackim w 2014 r.", „Gospodarstwa rolne w województwie podkarpackim w 2013 r. na tle innych województw" oraz „Zwierzęta gospodarskie w województwie podkarpackim w 2014 r."

W pierwszym z wymienionych opracowań (zeszyt nr 3) zawarto informacje m.in. na temat  cen oraz powierzchni gruntów ornych, skupu produktów rolnych, zwierząt, a także zużycia nawozów mineralnych. W kolejnym opracowaniu  (zeszyt nr 4) przedstawiono dane dotyczące m.in. liczby gospodarstw rolnych w podkarpackim w podziale na grupy obszarowe. Natomiast trzecie opracowanie (zeszyt nr 5) dotyczy pogłowia zwierząt gospodarskich takich jak bydło, owce czy drób kurzy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi opracowaniami


Opracowania dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - link