Przedstawiciele ROT wzięli udział w konferencjach podsumowujących działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w Poznaniu i we Wrocławiu.

Konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Wielkopolskiego Obserwatorium Terytorialnego odbyła się 24 września br. i była połączona z I Regionalnym Forum Terytorialnym. Tematem Forum było „Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne w systemie monitorowania polityk publicznych”.

W trakcie Forum zaprezentowano ideę systemu sieciowego monitorowania polityk publicznych,  której dokonali przedstawiciele Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji, Obserwatorium Integracji Społecznej, Wielkopolskiego Rynku Pracy oraz wielkopolskiej nauki  w szczególności Centrum Polityk Publicznych kierowanego przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Podsumowano również dotychczasową  działalność Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych,  w tym WROT w zakresie monitorowania polityk publicznych w kraju i w regionie. Zaprezentowano ponadto wyniki badań zrealizowanych na zlecenie WROT w szczególności na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego, transportu intermodalnego oraz diagnozy rewitalizacji miast.

25 września br. odbyła się we Wrocławiu konferencja podsumowująca projekt ,,Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego”. Na wstępie przedstawiono narzędzia monitorowania polityk publicznych – współpracę KOT /ROT-y oraz rolę DORT w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego. W dalszej części pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentowali demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska oraz prognozę demograficzną dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku. Ponadto przedstawiciel Instytutu Rozwoju Terytorialnego zaprezentował Wojewódzki Węzeł Informacji Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzie gromadzenia wiedzy i wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym.

W konferencjach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju-Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z kraju, przedstawiciele instytucji współpracujących, w tym wyższych uczelni oraz przedstawiciele samorządów z danego województw w szczególności członkowie Zarządów Województw i radni województw.