Informujemy , iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu do roku 2023 (PSRT WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do niniejszych dokumentów, które można zgłaszać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową (wyłącznie na formularzu zgłoszeń dostępnym w dokumentacji) w terminie od 30 października do 4 grudnia 2015 r.

Wszystkie dokumenty oraz dodatkowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - link