Informujemy, iż zostały uaktualnione dane dla wskaźników monitorujacych Strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020 (SRW), oraz dane dla wskaźników monitorujących rozwój społeczno - gospodarczy podkarpacia.

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy danych!

baza 21