Prezentujemy opracowanie pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej" wykonane przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Opracowanie powstało na na podstawie Analizy sytuacji społeczno – gospodarczej makroregionu Polski Wschodniej opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w listopadzie 2015 r. Niniejsze streszczenie zawiera najważniejsze informacje dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej  Polski Wschodniej, uwzględniając takie obszary tematyczne jak sytuacja makroekonomiczna i struktura gospodarki, rynek pracy, edukacja, kapitał ludzki, jakość życia mieszkańców, przedsiębiorczość i innowacje, demografia i migracje oraz infrastruktura.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem - link