Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla województwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie a także aktualne wskaźniki dla rynku mieszkaniowego, dla województwa i Rzeszowa.

W opracowaniu zostały ujęte następujące zagadnienia:
• Ogólna prezentacja województwa (w liczbach).
• Przedsiębiorcy na rynku województwa
• Sytuacja bieżąca przedsiębiorstw oraz ich oczekiwania na najbliższy kwartał.
• Rynek mieszkaniowy województwa.

Dane uwzględnione w analizie pochodzą z ogólnodostępnych publikacji statystycznych,
a także z własnych badań ankietowych przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, tj.:
• Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorców prowadzona jest przede wszystkim na podstawie kwartalnych ankiet „Szybkiego monitoringu" przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski. W ankiecie za III kwartał 2015 roku uczestniczyły 144 podmioty.
• Analiza została przeprowadzona na danych zbiorczych, dla wszystkich ankietowanych przedsiębiorców, a dodatkowo wybrane zagadnienia zostały przedstawione w podziale firm w oparciu o kryteria zatrudnienia oraz obrotu.
• Badania rynku mieszkaniowego dla Rzeszowa oparte są o dane pozyskane od pośredników i developerów a także przy pomocy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zapraszamy do zapoznania sie z rapotem.

 

 żródło: Sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w III kwartale 2015 z elementami prognozy na IV kwartał 2015, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Wydział Statystyczno – Dewizowy, Rzeszów 2015.