Przezentujemy publikacje pt "Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015" oraz "Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015" przygotowane przez zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pod przewodnictwem Pana dr Marka Cierpiał - Wolan - dyrektora US w Rzeszowie. 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego jest podstawową, zbiorczą publikacją Urzędu, adresowaną do szerokiego kręgu odbiorców. Zawiera on szeroki zestaw danych statystycznych opisujących zjawiska i procesy zachodzące w województwie, charakteryzujących poziom życia mieszkańców Podkarpacia oraz stan gospodarki. Wybrane dane o województwie podkarpackim zostały pokazane na tle kraju i pozostałych województw.
Nowością w tegorocznym wydaniu jest opracowanie informacji dotyczących ludności rezydującej, a także prezentacja wybranych danych o uczniach według kierunków kształcenia zgodnie z nową Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013).

Dopełnieniem "Rocznika Statystycznego Województwa Podkarpackiego" w zakresie prezentacji danych statystycznych w układzie przestrzennym jest publikacja pt "Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015". Zakres informacji zamieszczony w opracowaniu obejmuje między innymi ochronę środowiska, sytuację demograficzną, rynek pracy edukację, ochronę zdrowia, kulturę i turystykę, rolnictwo i leśnictwo, finanse publiczne, inwestycje, podmioty gospodarki narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

"Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015"  dostepny się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-podkarpackiego-2015,5,12.html,5,12.html

"Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2015" dostepny się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-podkarpackie-podregiony-powiaty-gminy-2015,4,12.html,4,12.html

źródło: http://rzeszow.stat.gov.pl/