Informujemy, iż przygotowane zostało opracowanie ,,Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego a Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”.

W opracowaniu zawarto dostępne dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wg stanu na 31 grudnia 2015 r. W wielu przypadkach ukazano również dane na przestrzeni lat wcześniejszych.

Opracowanie zawiera informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej w podziale na zawarte w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, dziedziny działań strategicznych, priorytety tematyczne oraz kierunki działań.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem - link