Informujemy, że Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zrealizowało badanie ankietowe na temat budżetów obywatelskich na terenie województwa.

W ramach analizy poruszono szereg zagadnień dotyczących zarówno sposobów organizacji budżetów obywatelskich w małopolskich gminach, jak i planów co do ich realizacji w przyszłości. Sprawdzono również, jakie jest ewentualne zapotrzebowanie wśród małopolskich jst na wsparcie szkoleniowe z zakresu metod partycypacji społecznej. Rezultatem badania jest raport „Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”, w którym, obok wyników wspomnianego badania, omówiono również inne techniki partycypacji społecznej, tj. fundusze sołeckie oraz inicjatywy społeczne.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego organizuje trzy seminaria pn. „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski". Seminaria odbędą się w miastach:

     - Krakowie(18 kwietnia, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA),

     - Nowym Sączu (20 kwietnia, w Miasteczku Galicyjskim)

     - Tarnowie (29 kwietnia, w Ratuszu Muzeum Okręgowego).

Celem spotkań będzie przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Na spotkania zaproszone są zarówno osoby, które zajmują się zawodowo partycypacją społeczną, jak i te, które są zainteresowane tematyką partycypacji, ale nie realizowały jeszcze zadań w tym obszarze.

Więcej informacji, sposób dokonywania zgłoszeń oraz program seminarium znajdują się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli JST z terenu województwa podkarpackiego.