Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt. ,,Wyniki egzaminów  i sprawdzianu uczniów szkół z województwa podkarpackiego w latach 2012 – 2015 na tle innych województw”.

Material zostal przygotowany przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. W zeszycie zawarto osiągnięcia ze sprawdzianu, uczniów kończących szkołę podstawową. Przedstawiono ponadto wyniki egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym opracowaniem


Opracowanie dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - link