Informujemy, że konsorcjum firm Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz WYG PSDB Sp. z o.o. jest wykonawcą badania pn. Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju, realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego, w terminie maj – listopad 2016 r.

Celem głównym badania jest zidentyfikowanie funkcji, potencjałów i barier rozwojowych miast województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie to posłuży wypracowaniu i realizacji regionalnej polityki miejskiej województwa.

Na aktualnym etapie prac rozpoczęto następujące elementy procesu badawczego:

- Rozpoczęto badanie CATI, poprzedzone pilotażem, który nie wykazał problemów
z realizacją. Mieszkańcy miast stosunkowo chętnie udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu;

- Zatwierdzono listy polecające do badania CAWI i IDI;

- Rozpoczęto realizację badania CAWI – przygotowanie zaproszeń;

- Rozpoczęto realizację badania IDI – umawianie wywiadów;

- Rozpoczęto desk research oraz zbieranie informacji o czasach dojazdów (dane zbierane będą w kilku cyklach) i dostępności komunikacyjnej miast względem otoczenia;

- Rozpoczęto zawężenie wyboru źródeł do analizy dyskursu;


Na obecnym etapie nie odnotowano problemów w procesie badawczym ani zagrożeń dla realizacji celów badania.

Celem głównym badania jest zidentyfikowanie potencjału i barier rozwojowych oraz stopnia realizacji podstawowych funkcji w ramach realizowanej polityki rozwoju, w tym szczególnie funkcji gospodarczej wszystkich miast województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych biegunów wzrostu[1], wskazanych w Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020.

logoue

[1] Regionalne bieguny wzrostu: Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Ropczyce, Jarosław, Przeworsk, Sanok, Lesko