Raport prezentuje analizę i zmiany w sytuacji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego w 2015 roku na tle lat poprzednich.  Przegląd jest opracowaniem cyklicznym wydawanym corocznie. Tegoroczne wydanie jest już wydaniem trzecim.

Swym zakresem obejmuje obszary dotyczące m.in. potencjału gospodarczego, w tym przedsiębiorczości i działalności badawczo – rozwojowej, rynku pracy (bezrobocia, warunków pracy i wynagrodzenia), przemysłu (inwestycji i eksportu), wykorzystania funduszy europejskich, a także informacje dotyczące ludności, edukacji, kultury, turystyki i sportu.

Dodatkowo w tym roku opracowanie zostało poszerzone o dane dotyczące, aktywności międzynarodowej instytucji i inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz o analizę benchmarkingową województwa podkarpackiego na tle wybranych regionów europejskich, a także scenariusze rozwoju i analizę trendów do 2020 roku.

 

Opracowanie dostępne w dziale: Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link

 

logoue