Prezentujemy kolejne opracowanie z cyklu zeszytów ROT pt. ,,Średnie miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze w województwie podkarpackim (uszczegółowienie ekspertyzy z prac nad Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) ”.

Material zostal przygotowany przez pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 


Opracowanie dostępne w dziale: Opracowania własne ROT -link