23 listopada 2016 r.  w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Miasta województwa podkarpackiego. Perspektywy rozwoju”. Celem konferencji była prezentacja raportu z badań dotyczących podkarpackich miast. Organizatorem konferencji było Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Rzeszowie

W trakcie konferencji przedstawione zostały referaty o miejscu miast w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego oraz w statystyce publicznej. Szczególny nacisk położono także na przekształcanie się miast, wynikające z takich wyzwań, jak depopulacja, rynek pracy czy planowanie przestrzenne.

Zaprezentowane zagadnienia stały się okazją do dyskusji, w szczególności na Forum Terytorialnym, które odbyło się 24 listopada.

Zarówno w Konferencji, jak i w Forum udział wzięli samorządowcy z terenu województwa, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz wyższych uczelni.

 logoue