Prezentujemy Państwu opracowanie powstałe na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. „Studenci podkarpackich uczelni – analiza przestrzennego oddziaływania”. Badaniem objęte zostały wszystkie uczelnie wyższe, które oficjalnie funkcjonują na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach powyższego badania  w głównej mierze wykorzystano dane zebrane ze szkół wyższych działających w województwie podkarpackim, ale również w małopolskim i śląskim. Analizy zostały przeprowadzone również w oparciu o inne dostępne źródła danych, do których zaliczyć można dane statystyczne na temat czynników demograficznych, ekonomicznych i społecznych oraz analizy i opracowania dotyczące szkolnictwa wyższego. Uwzględnione zostały między innymi rankingi szkół wyższych oraz informacje dotyczące losów zawodowych absolwentów.

Prace miały na celu dokonanie oceny przestrzennego oddziaływania placówek funkcjonujących w województwie podkarpackim oraz ich potencjału, by możliwe było wskazanie czynników je determinujących.

Przeprowadzone analizy wskazały na to, że dominujące znaczenie w systemie szkolnictwa wyższego w województwie mają dwie uczelnie publiczne, które mają pełne prawa uniwersyteckie. Są to Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Te uczelnie kształcą studentów pochodzących ze wszystkich województw Polski, a także innych krajów. Pod względem umiędzynarodowienia działalności najlepsze wyniki wykazuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której studiuje większość wszystkich studentów zagranicznych odnotowanych w województwie.

Po więcej informacji na temat podkarpackiego szkolnictwa wyższego zapraszamy do raportu znajdujacego sie w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne - link

 

logoue