Prezentujemy Państwu kolejne opracowanie powstałe na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie pt. "Miasta województwa podkarpackiego – perspektywy rozwoju". Badaniem objęte zostały wszystkie miasta województwa podkarpackiego.

Powyższy raport przedstawia wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie potencjału i barier rozwojowych miast województwa podkarpackiego oraz stopnia realizacji podstawowych funkcji przez te ośrodki. W wymiarze przedmiotowym szczególnym obszarem zainteresowania była rola gospodarcza, natomiast w wymiarze podmiotowym – bieguny wzrostu wskazane w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020.

W badaniu, prowadzonym od maja do listopada 2016 roku, wykorzystano dwanaście metod i technik badawczych, łącząc podejście ilościowe z jakościowym. Analizy desk research, statystyczną oraz benchmarkingową, obejmujące 51 miast Podkarpacia (a w wybranych zagadnieniach również ich otoczenie), uzupełniono m.in. wywiadami CATI, CAWI oraz IDI (z przedstawicielami samorządów, biznesu, sektora nauki i społecznego). W interpretacji wyników zaangażowany został sześcioosobowy panel ekspertów, natomiast o oczekiwaniach władz miast (biegunów wzrostu) dyskutowano podczas spotkania warsztatowego w Rzeszowie. Badanie objęło także analizę treści i dyskursu prowadzonego w internecie w odniesieniu do miast.

Wykonane analizy pozwoliły na ocenę sytuacji i trendów miast Podkarpacia m.in. w zakresie kapitału ludzkiego, aktywności społecznej, jakości życia, roli gospodarczej, relacji przestrzennych, wizerunku oraz zanieczyszczeń powietrza.

Zapraszamy do zapoznania sie z raportem dostępnym w w dziale Opracowania własne ROT - badania zewnętrzne link

logoue