Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc kwiecień 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, poradnictwa pracy i wybranych form aktywizacji zawodowej, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. Ponadto w obecnym numerze zostały zamieszczone dane dotyczące liczby pożarów traw, upraw rolnych, łąk, rżysk oraz nieużytków rolnych, a także został zaprezentowany potencjał obszarów wiejskich – produkty tradycyjne wpisane na Listę produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

 Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".