Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc maj 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, poradnictwa pracy i wybranych form aktywizacji zawodowej, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Ponadto obecny numer został wzbogacony o dane dotyczące liczby tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, oraz zdawalności egzaminu maturalnego (przeprowadzonego
w nowej formule). W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".