Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc czerwiec 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, poradnictwa pracy i wybranych form aktywizacji zawodowej, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Ponadto obecny numer został wzbogacony o dane dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach województwa podkarpackiego, liczby rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, a także informacje o szkodach łowieckich wyrządzanych przez zwierzęta łowne. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".