Prezentujemy Państwu kolejny numer informatora pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego” za miesiąc wrzesień 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. Ponadto obecny numer został wzbogacony o dane dotyczące poradnictwa pracy i wybranych form aktywizacji zawodowej.
W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy do zakładki "Komunikat dla powiatów".