Prezentujemy Państwu raport pt. "Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2016". Jest to kolejne opracowanie z serii Przeglądów regionalnych powstających na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie wydawanych od 2013 r.

Głównymi obszarami badawczymi w tegorocznym opracowaniu, oprócz wybranych czynników wzrostu gospodarczego, czy atrakcyjności regionu, była także sytuacja demograficzna i warunki życia ludności, potencjał sektora przedsiębiorstw, w tym przemysłu, dostępność transportowa i infrastrukturalna, jak też wykorzystanie funduszy europejskich. Sytuacja demograficzna kształtuje ważne determinanty rozwoju gospodarczego, m.in. popyt konsumpcyjny i podaż zasobów pracy. Starzenie się społeczeństwa, pogarszająca się struktura zasobów pracy, czy procesy migracyjne zachodzące w województwie to ważne obszary będące celem monitorowania zmian zachodzących w regionie. Osiągnięcia naukowo-techniczne oraz ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce w coraz większym stopniu decydują o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zmiany technologiczne stymulują rozwój gospodarczy, który sprzyja rozwojowi technologicznemu. Ten zaś jest najważniejszym czynnikiem produktywności. Ważnym obszarem badawczym w niniejszym opracowaniu była również dostępność transportowa i infrastrukturalna. Jej dopasowanie do potrzeb regionu wpływa na procesy rozwojowe zachodzące w regionie. Fundusze europejskie były i będą nadal silnym bodźcem modernizacyjnym regionu. Ich właściwe wykorzystanie przyczynia się w znacznym stopniu do budowania solidnych fundamentów rozwoju. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dzięki wspomnianym wyżej funduszom, jak też podnoszenie kwalifikacji ludności bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny wpływają pozytywnie na uwolnienie aktywności społeczeństwa i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Oprócz wymienionych obszarów badawczych w raporcie znalazły się również analizy dot. rolnictwia, środowiska naturalnego, czy zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez jednostki samorządu terytorialnego w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.