Prezentujemy Państwu informator pn. „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego” za miesiąc grudzień 2017 r.

Komunikat zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów oraz wybranych miast województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. W numerze znajdują się również dane dotyczące aktywności powiatów w zakresie wykorzystania funduszy unijnych
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz PROW na lata 2014 – 2020.

Ponadto obecny numer został uzupełniony o aneks zawierający dane dotyczące liczby i wartości umów o dofinansowanie projektów podpisanych przez Beneficjentów mających siedzibę na terenie regionalnych biegunów wzrostu oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do lektury "Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego za grudzień 2017 r."