Przedstawiamy Państwu opracowanie pn. Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa powstałe na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Badanie, na podstawie którego powstał wyżej wymieniony raport, realizowane było w okresie lipca- sierpnia 2018 r. Dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) powiatów województwa podkarpackiego zostały opracowane za pomocą wypracowanej przez Instytut Rozwoju w Sopocie metodologii szacowania PKB wg parytetu siły nabywczej (PSN) w różnych układach terytorialnych.

Efektem powyższego badania jest prezentowany raport, w którym poziom PKB województwa podkarpackiego, jego subregionów i powiatów został ukazany na tle innych województw Polski, w tym makroregionu Polski Wschodniej, zaś wnioski i rekomendacje w nim zawarte posłużą m.in. do ukierunkowania polityki regionalnej województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.