Przedstawiamy Państwu raport pn. Jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wobec wyzwań pomocy społecznej przygotowany na zamówienie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, działającego w strukturach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Raport zawiera analizę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, mających wpływ na organizację pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Przedstawione zostały zasoby, organizacja i finansowanie systemu pomocy społecznej w regionie. Analizie poddano czynniki wpływające na jakość świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej, związane m.in. z kompetencjami kadry zaangażowanej w realizację powyższych zadań oraz czynniki wpływające na organizację współpracy jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi.

Organizacja pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego została ukazana na tle pozostałych województw Polski, w tym w szczególności na tle makroregionu Polski Wschodniej.

Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie mogą służyć w szczególności do ukierunkowania polityki regionalnej województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu dostępną w dziale Opracowania własne ROT- badania zewnętrzne.

 

 

LOGOUE nowe